Tầng 5, số 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

{}

Siêu âm trị liệu

Phương pháp Siêu âm trị liệu

Phương pháp Siêu âm trị liệu

Siêu âm là một sóng cơ học được tạo ra bởi sự dao động của tinh thể nằm trong đầu phát siêu âm. Sự dao động này được lan truyền từ đầu đầu phát đến bề mặt cơ thể và sâu hơn vào trong mô thông qua môi trường tiếp xúc, ...